Aplikacje

KS-ZZL

System KS-ZZL jest kompleksowym narzędziem informatycznym służącym do Obsługi działu Kadr i Płac. Program jest wykorzystywany do zarządzania zasobami ludzkimi w takich jednostkach, jak: przychodnie, hurtownie farmaceutyczne, sieci aptek, szpitale, ośrodki wypoczynkowe, hotele, a także inne jednostki prowadzące działalność gospodarczą.

Najważniejsze elementy wyróżniające program KS–ZZL to:

 • W pełni zautomatyzowane planowanie i rozliczania czasu pracy w oparciu o indywidualne harmonogramy,
 • Rejestrator czasu pracy,
 • Możliwość przypisania wielu umów do jednej kartoteki pracownika,
 • Możliwość przypisania ośrodków kosztów do wskazanej umowy,
 • Automatyczne naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem składników dodatkowych na podstawie sporządzonych harmonogramów czasu pracy,
 • Automatyczne generowanie korekt wynagrodzeń,
 • Możliwość tworzenia szablonów wydruków płacowych oraz kadrowych,
 • Rozbudowane raportowanie,
 • Wsparcie dla zestawień do GUS i MZ,
 • Generowanie oraz wysyłanie deklaracji PIT drogą elektroniczną bezpośrednio z programu,
 • Generowanie plików do Płatnika,
 • Obsługa kas pożyczkowych,
 • Obsługa egzekucji komorniczych,
 • Automatyzacja wybranych procesów związanych z wymianą dokumentów z pracownikami.

Ponadto KS-ZZL oferuje obsługę jednostkowych harmonogramów czasu pracy, wniosków urlopowych, wniosków premiowych itd., które możemy wykonywać za pomocą przeglądarki www lub aplikacji mobilnych. Funkcjonalność ta umożliwia kadrze zarządzającej elastyczne planowanie rozkładu pracy oraz szybkie reagowanie na wszelkie zmiany.