Aplikacje

KS-FKW

System finansowo-księgowy.

System Finansowo – księgowy Firmy KAMSOFT jest kompleksowym narzędziem służącym do prowadzenia Ksiąg Rachunkowych. Program jest w pełni konfigurowalny, co umożliwia indywidualne podejście do każdego klienta. Skutecznie wspiera procesy zachodzące w Firmie stanowiąc integralną część kompleksowego rozwiązania biznesowego. System KS-FKW umożliwia prowadzenie ewidencji dla nieograniczonej liczby podmiotów w ramach jednej licencji. Jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz Ustawą o rachunkowości. Jest stale aktualizowany i dostosowywany do rosnących potrzeb zarówno jego użytkowników, jak i instytucji kontrolnych. System został zbudowany w oparciu o jedną z najbardziej bezpiecznych oraz niezawodnych baz danych ORACLE. System jest w pełni zautomatyzowany. Umożliwia szybkie wprowadzanie dokumentów, generowanie zestawień, regulowanie zobowiązań oraz posiada możliwość importowania dokumentów z Systemów zintegrowanych.

Ponadto System KS-FKW wyróżniają następujące elementy:

 • Dowolne definiowanie rejestrów oraz dokumentów,
 • Automaty dekretacji z możliwością wprowadzenia wielu parametrów oraz wariantów dekretacji,
 • Przesyłanie paczek przelewów do Systemów bankowości elektronicznej oraz pobieranie WB,
 • Pełna wymiana danych z systemami zintegrowanymi firmy KAMSOFT,
 • Mechanizm fakturowania usług,
 • Automatyczne księgowanie rozliczeń międzyokresowych.
 • Automatyczna ewidencja i rozliczanie kosztów (pośrednich i bezpośrednich) w układzie rodzajowym oraz wg miejsc powstawania,
 • Podział kosztów w oparciu o najróżniejsze klucze podziałowe,
 • Szczegółowa analiza kosztów z uwzględnieniem jednostek wraz z obsługą karty kosztów,
 • Generowanie zestawień kosztowych oraz możliwość analizowania wg miejsc powstania,
 • Zestawienia należności i zobowiązań wraz z dokumentami przeterminowanymi oraz możliwość wiekowania zobowiązań,
 • Generowanie wezwań do zapłaty,
 • Potwierdzenie sald na dany dzień z możliwością określenia daty i godziny wykonania zestawienia na serwerze,
 • Generowanie not odsetkowych, symulacji zobowiązań lub należności nie zapłaconych na dany dzień,
 • Pełna obsługa procesów windykacji wraz z obsługą sald zadłużeń,
 • Generowanie zestawień zdefiniowanych przez użytkownika w oparciu o plan kont, rejestry, nośniki kosztów, rozrachunki,
 • Raporty księgowe: bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów pieniężnych oraz deklaracje podatkowe, tj: VAT-7, VAT-UE, CIT-8, itp.
 • Wyliczania wskaźników oraz możliwość obserwowania w czasie,
 • Planowanie oraz Monitorowanie.