Aplikacje

KS-SOMED

Zintegrowany system informatyczny obsługi przychodni.

System KS-SOMED idealnie sprawdza się przy organizacji pracy jednostki medycznej, zapisywania ukończonych zleceń, ewidencji umów, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i rozliczeń z poszczególnymi płatnikami i oddziałami NFZ. Wykorzystuje się go również jako aplikację statystyczną, pozwalającą na wybranie danych z określonego terminu. Pełna komputeryzacja wszelakich działów placówki medycznej jest możliwa dzięki świetnej kompatybilności KS-SOMED z innymi systemami administracyjnymi firmy KAMSOFT. Dostępna jest również dodatkowa funkcja na urządzenia mobilne, zezwalająca na przeprowadzanie wizyt domowych.

W skrócie KS-SOMED to: Rejestracja pacjentów, prowadzenie dokumentacji medycznej(recepty, zwolnienia lekarskie, skierowania, zalecenia, badania laboratoryjne, szczepienie, rozpoznania, wywiady medyczne), tworzenie księgi głównej przychodni, podsystemy kadrowo-płacowe, finansowo-księgowe, magazynowe, rozliczenia finansowe z NFZ oraz pacjentami prywatnymi czy innymi placówkami medycznymi. Wszystkie te elementy zostały połączone i tworzą jeden spójny system.