Aplikacje

KS-ESM

System ewidencji środków majątkowych.

System KS-ESM służy do ewidencji środków majątku w sektorze działalności gospodarczej opartej na finansowaniu zarówno ze środków własnych, jak i z dotacji oraz darowizn. Narzędzie umożliwia przekazywanie danych do zintegrowanego systemu finansowo-księgowego w podziale na ośrodki kosztów oraz źródła finansowania.

KS-ESM posiada rozbudowaną funkcjonalność, która pozwala na:

  • Wieloletnie planowanie amortyzacji bilansowej i podatkowej z uwzględnieniem źródeł finansowania,
  • Obsługę kartotek z wykorzystaniem komponentów,
  • Przypisanie kont księgowych w kartotekach,
  • Podział majątku na miejsca użytkowania i osoby odpowiedzialne o strukturze drzewiastej,
  • Prowadzenie ewidencji indywidualnych cech majątku, takich jak: numer fabryczny, producent, rodzaj sprzętu, przynależność do KRŚT itp.
  • Automatyczne przekazywanie do księgowości dokumentów z podziałem na odpowiednie konta księgowe i ośrodki kosztów, w tym odpisów amortyzacji bilansowej i podatkowej z podziałem na źródła finansowania,
  • Rejestrowanie dokumentów zwiększeń i zmniejszeń z automatycznym przeliczeniem planu amortyzacji,
  • Wprowadzanie zdarzeń związanych z przeglądami i naprawami sprzętu,
  • Wprowadzanie dodatkowych informacji, np.: umów serwisowych, zleceń (np. przeglądów),
  • Tworzenie wielu szczegółowych zestawień wraz z zestawieniem obrotowym majątku.