Misja firmy

Każda firma, która chce znaleźć określone miejsce na rynku i pozostawić trwały ślad, musi mieć własne marzenia, wizje i ideały. Sposobem, którym kierownictwo firmy określa rolę i miejsce firmy na rynku jest szeroko rozumiana misja. Bazując na zgromadzonym dorobku oraz uwzględniając prawdopodobne przyszłe kierunki rozwoju, firma Kamsoft Pomorze określa swoją misję jako obecność i ciągłe rozszerzanie swojej działalności w zakresie informatyzacji rynku opieki zdrowotnej i rynków z nim związanych.